Omsorg, lek och utbildning för ditt barnUtepedagogik

& Hållbar utveckling


UTEPEDAGOGIK

Naturen/utemiljön är en fantastisk plats för lärande.

Utepedagogik är något som vi ser som en viktig del i barnens vardag. Att flytta ut verksamheten främjar alla våra sinnen, ger utrymme för fantasi, lek och experimenterande.

Vi uppmuntrar barnen till rörelse och utemiljön ger barnen möjlighet att vara så vilda och energiska de vill. Detta gör vi genom att arbeta med våra två barngrupper Örnar och Grodor där vi undersöker och upptäcker vår närmiljö. Vår fina gård är uppbyggd på ett utmanande och fantasifull miljö som uppmuntrar barnen till bus och lärande tillfällen.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi är en Grön-flagg certifierad förskola. Grön flagg är ett arbetsverktyg samt ett certifikat som tagits fram av Håll Sverige Rent.

Genom att arbeta med grön flagg ges barnen möjlighet att på ett aktivt sätt arbeta med hållbar utveckling. Utifrån olika områden arbetar vi med två till tre mål som vi satt upp tillsammans med barnen. Några exempel på dessa områden är återvinning, vattenresurser, vår utemiljö och hälsa. Efter ca. 1 år avslutar vi arbetet och skickar in en rapport till HSR. När den blivit godkänd sätter vi upp nya mål och arbetar vidare.

Demokrati är ett utav nyckelorden inom Grön Flagg. Barnen ska känna att deras röst värdesätts, inte bara i teorin utan även i praktiken. För att det ska bli tydligt för barnen har vi ett Grön Flaggråd med representanter från barngruppen och personalen.

Våra certifikat finns inne i våran lekhall där även barnen kan ta del av vårt arbete.

Bild galleri


Om oss och kontaktuppgifter

 

Om oss

1Verksamheten
Norpan startade sin verksamhet 1990 som ett föräldrakooperativ. 2003 tog personalen över och idag drivs Norpan som ett personalkooperativ.

När ägandeformen ändrades var målsättningen att bevara den goda gemenskapen mellan familjerna och en familjeförening bildades.

Precis som de kommunala förskolorna tillämpar vi maxtaxa och vi tillämpar syskonförtur. Som alla skolformer har vi en läroplan att följa Lpfö 98 (reviderad 2018). I läroplan för förskolan står det att läsa hur förskolan vilar på demokratisk grund och att verksamheten därför skall utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barn som deltar. Verksamheten ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande blir en helhet. Förskolans uppgift är bl.a. att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn för möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.
2Lokaler
Vi håller till i en förskoleanpassad villa i Södra Sandby. Med enkla medel och god fantasi har vi skapat en gård som är full av överraskningar. Vår gård leder barnen till olika "rum". Balansera på vår hinderbana, plaska i en liten damm eller kliva ombord på vårt piratskepp. Fina sommardagar tycker vi om att ligga på vindskyddstaket och titta på molnen som glider förbi. Vi har en altan som fungerar bra som dansgolv om man känner för att röra lite på sig.

Intill Norpan finns ett grönområde med stora ytor att springa på sommartid och en backe att åka pulka på vintertid. Norpans närhet till skog och lekplatser ger barnen möjlighet till miljöombyte.

Inomhus har vi två våningar att vara på. Här finns utrymme för bus och lek i vårt kuddrum och lekhall och om man vill ta det lite lugnt kan bland annat välja på att läsa en bok i lässoffan, bokbussen, pyssla i pysselrummet, bygga lego i konstruktionsrummet eller busa i drakrummet.
3Arbetsgrupper
För att aktiviteter och arbeten ska bli intressanta och utvecklande för varje enskilt barn delar vi in barnen i två gruppen under en del av dagen. Vi kallar dem Grodor och Örnar. Vi är två pedagoger i respektive grupp.

Vi arbetar just nu ämnes inriktat där våra olika veckodagar representerar Matematik, Naturkunskap/Grönflagg, Gympa, Språk och Musik/Drama. Vi arbetar med de olika ämnena mycket genom att lyfta in barnen nyfikenhet, ideér eller frågeställningar.

Det är spännande och intressant att närma sig saker ur barns perspektiv och lyfta fram deras frågeställningar och tidigare erfarenheter samtidigt som vi lyfter in nya kunskaper, nya erfarenheter.
4Inflytanderåd
Vi tycker att barns och föräldrar ska känna att de har inflytande över sin tid på Norpan.

Därför har vi något som heter inflytanderåd. Där finns representanter från barnen, föräldrarna och personalen.

Detta råd stärker gemenskapen på Norpan men framförallt är målsättningen att barn och föräldrar ska ha möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och förväntningar på verksamheten.

Kontaktuppgifter

Ansökningsblankett

Ladda ner vår ansökningsblankett.
PDF fil med ifyllningsbara fält. Fungerar med mjukvara som stöder funktionen som tex Adobe Acrobat Reader.
Fyll i, spara och skicka filen till oss så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Klicka här eller på bilden för att ladda ner. 

 

Kontaktformulär